Марценюк Олена Олександрівна

Кандидат наук з державного управління

Тел. +38 (096) 021-04-05

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Соціальні мережі:

https://www.linkedin.com/in/олена-марценюк-1а6324172/

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління у спеціалізованій вченій раді К 08.866.01 в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю 25.00.03 – державна служба:

«Розвиток соціально-психологічної компетентності працівників Державної митної служби України»; рік захисту - 2011

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

публічне управління на засадах кадрового менеджменту: управління персоналом в органах публічного управління; психологія управління; кадровий менеджмент; управління конфліктами в публічному управлінні

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

публічне управління, управління людськими ресурсами, управління персоналом, кадровий менеджмент, компетентнісний підхід в управлінні персоналом, психологія управління., конфліктологія.

 

ОСВІТА:

диплом спеціаліста, кваліфікація психолога

 

ДОСВІД РОБОТИ:

07.2016-по теперешній час – керівник навчально-наукового центру, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів.

06.2015-06.2016 – начальник відділу наукової роботи студентів, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів.

04.2013-06.2015 – заступник завідувача аспірантури, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів.

12.2011-04.2013 – заступник начальника відділу аспірантури та науково-організаційної роботи, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів.

12.2010-12.2011 – провідний спеціаліст відділу аспірантури та науково-організаційної роботи, Університет митної справи та фінансів.

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, УЧАСТЬ В ЛІТНІХ ШКОЛАХ, ТРЕНІНГАХ, ФОРУМАХ:

19.11-19.12.2018 – підвищення кваліфікації та стажування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кафедра публічного управління та місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації та стажування. Довідка від 20.12.2018 № 03-10-2-126  

01.10-01.11.2018 - онлайн-курс «Управління персоналом на державній службі», наданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Документ: Сертифікат.

25.06.-26.06.2018 – участь у короткостроковій програмі, спрямованій на поширення досвіду Польщи та України щодо розвитку і впровадження професійних компетентностей (організаційних, педагогічних комунікативних) для підвищення ефективності професійної діяльності в освітній і діяльнісній сфері за допомогою вивчення міжнародного досвіду проведення наукової і освітньої діяльності в сфері публічного управління. Програма організована експертами Малопольської школи публічного управління Краківського університету економіки в рамках проекту «DOBRE» Агенції США на базі ДРІДУ НАДУ при Президентові України (м. Дніпро). Документ: Сертифікат.

30.05.-01.06.2018 - участь у триденному тренінговому семінарі, спрямованому на формування, розвиток і впровадження професійних компетентностей (організаційних, педагогічних комунікативних) для підвищення ефективності професійної діяльності через вивчення міжнародного досвіду проведення наукових досліджень і освітньої діяльності в сфері публічного управління. Семінар організований і проведений експертами Малопольської школи публічного управління Краківського університету економіки в рамках проекту «DOBRE» Агенції США (м. Київ). Документ: Сертифікат.

18.05.2018 – участь у науковому семінарі «Наукові журнали: створення, просування, оцінка», проведеного за підтримки ТОВ «Консалтингово-видавничої компанії «Ділові перспективи». Документ: Сертифікат.

16.04.-18.04.2018 – участь у триденній тренінговій програмі, спрямованій на формування, розвиток і впровадження професійних компетентностей (організаційних, педагогічних комунікативних) для підвищення ефективності професійної діяльності через вивчення міжнародного досвіду проведення наукових досліджень і освітньої діяльності в сфері публічного управління. Програма організована і проведена експертами Малопольської школи публічного управління Краківського університету економіки в рамках проекту «DOBRE» Агенції США (м. Дніпро). Документ: Сертифікат.

02.04.-05.05.2018 – навчання за програмою тематичного семінару «Мистецтво жити в громаді» (дистанційний курс). Документ: Сертифікат.

15.10-30.11.2013 – курс дистанційного навчання «Управління пректами з місцевого та регіонального розвитку – 3» у рамках Швейцарсько-українського проекту «DESPRO» за підтримки Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. Документ: Сертифікат.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА:

Є автором публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких:

  • колективна монографія,
  • статті у фахових виданнях України,
  • стаття у науковому виданні, що інедксується в наукометричній базі Scopus,
  • матеріали конференцій.

 

ЗДІЙСНЮВАЛА ДОСЛІДЖЕННЯ У МЕЖАХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТЕМ, У ТОМУ ЧИСЛІ:

  • у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темами: «Соціокультурні, ментальні та духовні аспекти підготовки управлінської еліти в Україні (з використанням тренінгових технологій)» (державний реєстраційний номер 0108U003401), «Управління персоналом публічної влади: світоглядний аспект» (державний реєстраційний номер 0109U000468), «Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування» (державний реєстраційний номер 0110U002237).
  • в Університеті митної справи та фінансів за темами: «Розвиток інститутів та механізмів митної та податкової політики України в умовах інтеграційних трансформацій (державний реєстраційний номер 0115U007041), «Розвиток інституту публічного управління та митного адміністрування на засадах інновативної парадигми» (державний реєстраційний номер № 0120U101495).

 

ПРАЦЮВАЛА:

  • заступник відповідального секретаря приймальної комісії 2020 року

 

ДОСЯГНЕННЯ:

2019 рік – Подяка міського голови

2014 рік - Грамота Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей

2012 рік – Грамоти Академіє митної служби України

2012 рік – Подяка Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей

2012 рік - Грамота Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей

2011 рік – Грамота Академії митної служби України

 

ПОСИЛАННЯ НА ПРОФІЛІ:

№ з/р

База даних

Посилання на сторінку автора або ID

1.

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=-7SDAvcAAAAJ&hl=uk&oi=ao

2.

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-8332-9498