Квеліашвілі Ірина Миколаївна

Доктор наук з державного управління

e-mail: kvelin24@gmail.com

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління:  «Реформування державного управління митною справою України в умовах європейської інтеграції», спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління, спеціалізована вчена рада Д 08.866.01 Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, рік захисту 2020.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидати наук з державного управління: «Розвиток державної митної служби як суб’єкта національної безпеки України», спеціальність 25.00.03 – державна служба, спеціалізована вчена рада К 08.866.01 Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, рік захисту 2010.

Навчальні дисципліни:

Оподаткування у сфері ЗЕД, Митне оподаткування, Публічне управління, Управління митною справою

Сфера наукових інтересів:

Митна справа, реформування управління митною справою, зовнішня експертиза митної діяльності, філософія публічного управління.

Освіта:

Магістр зі спеціальності «Управління проектами»

 

 

 

 

Досвід роботи:

 

10.2020– до сьогодні

професор кафедри публічного управління та митного   адміністрування, Університет митної справи та фінансів

11.2016 –10.2020

доцент кафедри публічного управління та митного   адміністрування

11.2013 – 11.2016

Докторантура в Дніпропетровському інституті державного  управління Національної академії наук при Президентові України.

08.1999 – 11.2013

начальник відділу митних платежів Дніпропетровської митниці.

07.1998 – 08.1999

заступник начальника відділу митних платежів Дніпропетровської митниці.

07.1993 – 07.1997

інспектор-головний інспектор відділу митних платежів Дніпропетровської митниці.

 

Підвищення кваліфікації:

2013 – 2016 рр.: Докторантура в Дніпропетровському інституті державного управління Національної академії наук при Президентові України.

Науково-методична робота:

60 наукових публікацій, серед них: 6 монографій (5 співавторство, 1 одноосібна), 21 статей у фахових виданнях України, 7 статей в зарубіжних виданнях, 24 публікації у матеріалах науково-комунікативних заходів, 2 статті в виданнях митного спрямування, статті у науково-практичному коментарі Митного кодексу України.

Співвиконавець наукових  проектів Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» (державний реєстраційний номер 0199U002827) за темами фундаментальних і прикладних науково- дослідних робіт: «Гуманізація публічної служби в Україні в контексті формування сучасної парадигми державотворення «Держава для людей»: науково-практичні засади» (державний обліковий номер 0113U001136),  «Системний підхід як методологія реформування державної служби» (державний обліковий номер 0115U002888).

Співвиконавець у науково-дослідній роботі кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів за темою «Розвиток інститутів та механізмів реалізації митної та податкової політики України в умовах інтеграційних трансформацій» (державний обліковий номер 0115U007041).

Досягнення:

Радник Державної митної служби України 1 рангу.

2005 – Нагрудний знак «Почесний митник України». Посвідчення № 046, Наказ Державної митної служби України від 16 червня 2005 р. № 979-к.

 

Посилання на профілі:

 

№ п/п

База даних

Посилання на сторінку автора або ID

1.

Google Scholar 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=ecQAIRcAAAAJ

2.

ORCID

https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=Kveliashvili