Стрижак Ія Володимирівна

Доцент кафедри

  • У 2002 році закінчила магістратуру Харківського національного університету внутрішніх справ та здобула кваліфікацію магістра, спеціальність «Правоохоронна діяльність». У 2005 р. закінчила ад’юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ.
  • У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Договір переробки давальницької сировини»).
  • У 2013 році присуджено вчене звання доцента.
  • Має досвід роботи у правоохоронних органах та навчальних закладах системи МВС України.
  • Сфера наукових інтересів: цивільне право, сфера виконання робіт та надання послуг, захист прав інтелектуальної власності.
  • Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 • Основні наукові та навчально-методичні праці

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Бабіч І. В. Давальницькі договори на України. Критерії визнання давальницького договору / І. В. Бабіч // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №25. – С. 370−376.
 2. Бабіч І. В. Переробка давальницької сировини виконавцем – робота чи послуга? / І. В. Бабіч // Право і безпека. – 2005. –  №3. – С. 67−75
 3. Бабіч І. В. Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру) / І. В. Бабіч // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – №30. – С. 356−361.
 4. Бабіч І. В. Правова природа договору переробки давальницької сировини / І. В. Бабіч // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2005.– №2. – С. 256−263.
 5. Бабіч І. В. Проблема визначення поняття «предмет договору» у цивільному праві та цивільному законодавстві України / І. В. Бабіч // Підприємництво, господарство і право. – 2005. − №12. – C. 42−51.
 6. Стрижак І. В. Щодо проблеми визначення поняття «предмет договору» у цивільному праві України / І. В. Стрижак // Вісник Академії митної служби України. – 2010. – Вип.2. – С. 124−129. (Серія «Право»)
 7. Стрижак І. В. Функціональний метод у дослідженні категорії «цивільно-правовий договір»/ І. В. Стрижак // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №10. – С. 30 – 33.
 8. Стрижак І. В. Засоби протидії негативним економічним явищам глобалізації / І. В. Стрижак, К. В. Заскока // Вісник Академії митної служби України. – 2012.– Вип.1 (8). – С. 77−80. (Серія «Право»)
 9. Стрижак І. В. Правова характеристика спадкового договору / І. В. Стрижак, Ю. Ю. Рак // Форум права. – 2013. – № 1. – С.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13aomomc.pdf
 10. Стрижак І. В. Проблеми сприяння захисту прав інтелектуальної власності митними органами України // І. В. Стрижак / Митна справа. – 2013. – № 3 (2). – С.58-62.
 11. Кохан Г.Л., Стрижак І.В. Мальтійський орден як суб’єкт міжнародного права / Г. Л. Кохан,. І. В. Стрижак // Юридичний науковий електронний журнал. – 2019. – № 6. – с. 422-424.

Статті в іноземних виданнях:

         1. Stryzhak, I. V., Perepolkin, S.M., Kokhan, H.L., Leonenko, M.I., Syroid, T.L. Human rights of the fourth generation in a single educational area. Journal of law and political sciences. Vol. 29. Issue 4 Sept. 2021 P. 307–326. [Web of Science].

          2. Stryzhak, I., Stryzhak, Y., Saraskina, T., Minchenko, A. Financing health care from local budgets of Ukraine and the Republic of Poland. Wiadomosci Lekarskie, Vol.LXXV, Issue 3, March 2022 P. 721-726. [Scopus].

Наукові видання:

 1. Науково-практичний коментар до ст.ст.397-400 Митного кодексу України / І. В. Стрижак // Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / П. В. Пашко, В. Ю. Хомутиннік, Т. І. Єфименко та ін. – К.: ДННУ «Акад. фін. упр-ня», 2012. – Т.3. – 504 с. (С. 97 – 116)

Тези конференцій:

 1. Бабіч І. В. Проблеми правового регулювання зовнішньоекономічного договору на переробку давальницької сировини (договір толлінгу) / І. В. Бабіч // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – С. 19 – 20.
 2. Бабіч І. В. Щодо проблеми визначення поняття давальницької сировини / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. пр. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 207– 208.
 3. Бабіч І. В. Поняття договору переробки давальницької сировини / І. В. Бабіч // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. пр. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – С. 247– 250.
 4. Бабіч І. В. Особливості суб’єктного складу договору переробки давальницької сировини / І. В. Бабіч // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 21 травня 2005 року. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2005. – С. 16– 19.
 5. Стрижак І. В. Деякі проблеми класифікації цивільно-правових договорів / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 22 травня 2010 року. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 109 – 110.
 6. Стрижак І. В. Відтік капіталу в умовах економічної глобалізації / І. В. Стрижак, Є. В. Борисенко // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. − С. 78−79.
 7. Стрижак І. В. Проблеми використання разової (індивідуальної) ліцензії на окрему зовнішньоекономічну операцію / І. В. Стрижак, І. В. Дудік // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. – С.56−57.
 8. Стрижак І. В. Уповноважений економічний оператор: суть та перспективи запровадження в Україні / І. В. Стрижак, А. В. Майко // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 89−90.
 9. Стрижак І. В. Спільний контроль митних та податкових органів / І. В. Стрижак, Є. А. Масловський // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 124-125.
 10.  Стрижак І. В. Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації / І. В. Стрижак, І. В. Соколов // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 154−155.
 11.  Стрижак І. В. Проблема співвідношення лікарської таємниці та права людини на збереження здоров’я / І. В. Стрижак, Ю. С. Бала // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 22 травня 2010 року. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 417−419.
 12.  Стрижак І. В. Проблема реалізації права на заняття підприємницькою діяльністю неповнолітньою особою / І. В. Стрижак, Є. Ю. Галкіна // Сьомі юридичні читання». Культура і право на початку ХХІ століття : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Київ, 19-20 травня 2011 р. – К.: НАН України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – С. 456-457.
 13.  Стрижак І. В. Поняття багатостороннього договору у цивільному праві України / І. В. Стрижак, Ю. С. Бала // VI Міжнародна цивілістична наукова конференця студентів та аспірантів :  тези доп. учасн. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 8-9 квітня 2011 р. –  С. 238-239.
 14.  Стрижак І. В. Правовий статус трансплантатів / І. В. Стрижак, А. В. Губіш // Сучасний розвиток державотворення та право творення: проблеми теорії та практики : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. – Маріуполь: Маріупольский державний університет, 16 березня 2012 р. – С. 178-179.
 15.  Стрижак І. В. Обмеження прав осіб щодо реєстрації шлюбу / І. В. Стрижак, Є. Ю. Галкіна // Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна  (26 травня 2012 р.). – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 342-345.
 16.  Стрижак І. В. Обов’язкова вакцинація: «за» та «проти» (у контексті права людини на здоров’я / І. В. Стрижак, А. В. Новотоцьких // Головні напрями систематизації та вдосконалення законодавства України: Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 20-21 жовтня 2012р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – у 2-х т. – Т. 1. – 112 с. (С. 76-79).
 17.  Стрижак І.В. Представництво інтересів у суді адвокатами – гарантія прав осіб чи їх обмеження? / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро :Університет митної справи та фінансів, 2016. – 210 с. – с. 159 -161.
 18. Гаврилко І. О. Стрижак І.В. Електронний правочин, як самостійна форма правочину // Матераіли міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів» (24 листопада 2017 р., м. Дніпро). – УМСФ, Дніпро. – 2017. с. 131-133
 19.  Стрижак І.В. Захист особистих немайнових прав в електронному інформаційному просторі / І. В. Стрижак //  Від громадянского суспільства – до правової держави. Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: Міжнародна науково-практична конференція. – Харків: Харківський національний університет ім.В. Н. Каразіна, квітень , 2018.  – с. 226-229.
 20.  Стрижак І.В. Обсяг аудиторного навантаження дисциплін, як фактор якості юридичної (правничої) освіти в Україні / І.В. Стрижак // Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали Регіонального круглого столу (в авторській редакції) (м. Маріуполь, 22 лютого 2018 року). – Маріуполь: Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького юридичного інституту МВС України, 22 лютого, 2018 р. – 390 с. – с.281-285
 21.  Стрижак І.В. Проблеми процесуального визначення свідка в цивільному процесі / І.В. Стрижак // Приватноправове регулювання суспільних відносин: сучасний стан та перспективи: матеріали Регіонального круглого столу (м.Дніпро, 9 жовтня 2018р. – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 9 жовтня 2018р.Навчально-методичні праці:

 1. Тематика та методичні вказівки до написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Підприємницьке право» для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом «Право» для всіх форм навчання / І. В. Стрижак, Жорнокуй Ю.М., Чапічадзе Я.О., Карчевський К.А., Полтавський О.В., Сергієнко В.В., Томчишен С.В., Сядристий А.О., Максимець В.В. // -Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 57С.
 2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» за напрямом 0601«Право» / І. В. Стрижак, Зуєв В.А., Зуєва О.А., Мінченко А.О. // Д: АМСУ, 2012. –  64 с.
 3. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи права інтелекту-альної власності» / І. В. Стрижак , А. А. Пилипенко // Д: АМСУ, 2012. – 58 с.
 4. Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Цивільне право» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»  галузі знань 0304 «Право» спеціальності 6.030401 «Правознавство»/ укл. Мінченко А. О., Пилипенко А.А., Свистун Л.Я., Стрижак І. В. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 70 с.
 5. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Цивільний процес» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / укл. Зуєва О.А., Свистун Л.Я., Стрижак І.В. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 75с.
 6. Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Захист цивільних прав та інтересів» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр»  галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»/ укл. Мінченко А. О., Стрижак І. В., Зуєв В.А. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 70 с.