Павловська Ірина Геннадіївна

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 17 років.

Автор понад 110 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. 

Викладає дисципліни: тренінг-курс «Start-up», «Паблік рілейшнз», «Стратегія і розвиток бізнесу», «Маркетинг» тощо.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., i.g.pavlovska@ukr.net

Google Scholar

Web of Science Researcher ID v

ORCID ID

Освіта: 

Закінчила Харківський державний економічний університет у 2003 р. за спеціальністю «Банківська справа», кваліфікація спеціаліст з банківської справи.

Закінчила Університет імені Альфреда Нобеля у 2020 р. за спеціальністю «Філологія», кваліфікація магістр філософії, перекладач з англійської та російської мов, викладач

Аспірантура:

2003-2006 рр. – аспірантура Харківського національного економічного університету, спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Кандидат економічних наук з 2007 року.

 

Досвід роботи: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 17 років.

 

Знання мов: 

українська, російська, англійська

 

Участь у міжнародних проектах: 

European Humanities University (Lithuania) програма «Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training educators», 2019 р.

 

Науково-дослідна робота:

співвиконавець науково-дослідної роботи за держбюджетною темою «Формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління промислових підприємств регіону» (номер державної реєстрації – 0105U002370) – 2007 р.;

співвиконавець науково-дослідної роботи за держбюджетною темою «Маркетингове управління конкурентоспроможністю на мікро-, мезо-, макрорівні в сучасних умовах глобалізації» (номер державної реєстрації  0114U005600) – 2018-2020 рр.

Підвищення кваліфікації: 

2018 р. – Майстер-клас «Використання методу «Автобусна зупинка» на лекційному занятті» (2 год) в Університеті ім. Альфреда Нобеля, № 1547 від 13.11.2018 р.

2018 р. –  Майстер-клас «Сучасні методи роботи з групою» (2 год) в Університеті ім. Альфреда Нобеля, № 1455 від 30.10.2018 р.

2018 р. – Майстер-клас «Лекція-візуалізація» (2 год) в Університеті ім. Альфреда Нобеля, № 1513 від 13.11.2018 р.

2019 р. – Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК№00493675/048525-19

2019 р. – Семінар-тренінг "Сучасні WEB-технології в організації освітнього процесу" (2 год) в Університеті ім. Альфреда Нобеля, № 1620 від 11.04.2019 р.

2019 р. – Майстер-клас «Презентація проблемної лекції з аналізом конкретних ситуацій "Мотиваційні підходи при просуванні товарів та послуг"» (2 год) в Університеті ім. Альфреда Нобеля, № 1608 від 26.03.2019 р.

2019 р. – проведено майстер-клас за темою «Труднощі та особливості ділових комунікацій». Сертифікат №1687 від 7.11.2019 р.

2019 р. European Humanities University (Lithuania), «Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training educators», сертифікат (2 кредити)

2020 р. магістратура Університету імені Альфреда Нобеля, за спеціальністю «Філологія», кваліфікація магістр філософії, перекладач з англійської та російської мов, викладач. Диплом М20№034130

 

Участь у семінарах: 

Взяла участь у понад 50 наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах.

 

Публікації: 

Має більше 110 публікацій наукового та навчально-методичного характеру з яких близько 50 статей опублікованих у фахових виданнях, 4 навчальні посібники та 20 колективних монографій.

 

Список публікацій за останні 5 років

  1. Bukhtiarova A., Dukhno Y., Kulish, G.Lypchanskyi V., Kurochkina I. Ensuring transparency of key public finance authorities. Investment Management and Financial Innovations Volume 16 2019, Issue #2, pp. 128-139 (Scopus)
  2. Kurochkina I., Us U. The development and special aspects of Islamic finance in Europe at the present stage. SHS Web Conf. – 2019. – Vol. 67. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706033 (Web of science)
  3. Павловська І. Г. Сучасний стан та перспективи готовності країн світу до цифрових трансформацій. Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки : колективна монографія / За ред. д.е.н., проф. В.В. Прохорової. Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2020. С. 262–270. (Монографія)
  4. Павловська І. Г. Вплив COVID-19 на сучасний стан розвитку глобальних ланцюгів доданої вартості. Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій : колективна монографія за ред. д.е.н., проф. В. В. Прохорової. Харків : Видавництво Іванченко І. С., 2020. С. 216–224. ISBN 978-617-7879-52-6 (Монографія)
  5. Павловська І. Г. Особливості глобальних ланцюгів доданої вартості в сучасній економіці. Globalization of Scientific Knowledge : International Cooperation and Integration of Sciences : II Correspondence International Scientific and Practical Conference (Vinnytsia, Ukraine; Vienna, Austria, October 22, 2021). Vinnytsia, Vienna, 2021. Р. 42–44. (https://doi.org/10.36074/grail-of-science.22.10.2021.03) (стаття)

Kurochkina I. Analysis of Newest Possibilities of Functioning of Islamic Finance in Europe. SHS Web of Conferences – 2021. – Vol. 110. https://doi.org/10.1051/shsconf/202111001020 (Web of science)

  1. Павловська І. Г. Фактори, що впливають на ефективність ланцюгів створення вартості в харчовій промисловості. Corporate governance: strategies, processes, technology : V International scientific conference (Leipzig, Germany, October 22-23, 2021). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. Р. 22–28. (https://doi.org/10.30525/978-9934-26-145-9-6) ISBN 978-9934-26-145-9 (тези)
  2. Павловська І. Г. Фактори впливу на продовольчу безпеку держави. Економічні горизонти. № 2(20). DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(20).2022.264261
  3. Лола Ю. Ю., Михайленко Д. Г., Павловська І. Г. Проблеми формування потенціалу макрорегіонів та їх вплив на національну безпеку. Бізнес Інформ. 2022 № 7. С. 61–66.

 

Обов'язки: 

молодший науковий співробітник в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків), у відділу інноваційного розвитку та конкурентоспроможності (2008 – 2011 рр.);

завідувач кафедри «Економіка підприємницької та освітньої діяльності» в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків) (2011 – 2012 рр.);

доцент кафедри «Фінанси та кредит» Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь) (2012 – 2014 рр.);

провідний економіст планово-аналітичного відділу ТОВ ПКФ «Електропромремонт» (м. Дніпро) (2014 – 2015 рр.);

заст. начальника відділу маркетингу ТОВ ПКФ «Електропромремонт» (м. Дніпро) (2015 – 2018 рр.);

доцент кафедри міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) (2018 –2020 рр.)

докторант в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків) (2020 – 2022 рр.)

доцент кафедри маркетингу Університету митної справи та фінансів (2022 р. – по теперішній час).

Дисципліни, що викладає: 

тренінг-курс «Start-up», «Паблік рілейшнз», «Стратегія і розвиток бізнесу», «Маркетинг» тощо.