Музикін Михайло Ігорович

Кандидат технічних наук, доцент.

У 2013 році закінчив Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті» та здобув кваліфікацію магістра з транспортних технологій. В 2023 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі транспротних технологій та міжнародної логістики.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи» (рік затвердження – 2018 р.). Тема дисертації – «Удосконалення методів визначення схем обігу локомотивів з урахуванням технологічних особливостей вагонопотоків».

Віце-академік Академії Технічних наук України. Експерт Національного фонду досліджень України. Стаж науково-педагогічної роботи – 7 років.

Коло наукових інтересів:

підвищення ефективності здійснення вантажних перевезень на залізничному транспорті, формування технології прискореного пропуску окремих спеціалізованих вантажопотоків з урахуванням індивідуального підходу до вибору тягового забезпечення.

Підвищення кваліфікації:

З грудня 2014 року по листопад 2017 року – навчання в аспірантурі Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

В грудні 2017 р. в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» на базі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури пройшов навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Отримав посвідчення № 532-17-29.

В квітні 2019 р. в Навчально-науковому інституті неперервної освіти Національного авіаційного університету на базі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури пройшов навчання на курсах підвищення кваліфікації за програмою «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист». Отримав посвідчення № НО 01132330/000430-19.

В червні 2019 р. в Європейському співтоваристві з охорони праці (ЄСОП) спільно з інститутом безпеки та гігієни праці (Великобританія) та ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» пройшов навчання за програмою семінару «Формування ризикоорієнтованого мислення на сучасних підприємствах». Отримав Сертифікат учасника семінару ЄСОП.

З 27.01.2020 по 28.02.2020 в Навчально-науковому центрі розвитку професійної освіти Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна підвищення кваліфікації за програмою «Розробка електронних курсів та впровадження дистанційних технологій в навчальний процес». Загальний обсяг навчальної програми – 4 кредита ЕКТС. Свідоцтво № ЦПК 01116130/37-20.

Відвідав он-лайн майстер класи в рамках проекту ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG)» 16-20 листопада 2020 та 7-10 грудня 2020, організовані факультетом транспорту Варшавської Політехніки (всього 60 годин, 2 кредити ECTS). Отримав Сертифікат.

 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Web of Science Core Collection:

https://publons.com/researcher/3368540/mykhailo-muzykin/

Профіль у Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192678411

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=BPY38ZMAAAAJ&hl=ru

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-2938-7061