НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ (інформування про перелік нових вакансій)

Національне антикорупційне бюро України (далі – Національне бюро) надає актуальний перелік вакансій, на які оголошено конкурси, з посиланнями на Профілі посад щодо вимог до кандидатів:

 1. Головний спеціаліст відділу управління даними Управління аналітики та обробки інформації

https://nabu.gov.ua/site/assets/files/46155/profil_2.docx

Зміст виконуваної за посадою роботи:

- здійснення заходів зі збору, аналізу та обробки даних (інформації) з метою попередження, виявлення, припинення, розслідування і розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро;

- здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національного бюро з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, у частині розподілу та використання державних (комунальних) коштів, здійснення процедур публічних закупівель, управління державною (комунальною) власністю, здійснення функцій держави у бюджетній сфері та інших сферах державного управління;

- участь у виконанні заходів з розширення інформаційно-аналітичних можливостей Національного бюро, управління кримінальними даними та інформацією, у розробці та впровадженні положень угод, договорів, протоколів та нормативно-правових та нормативно-розпорядчих актів, що регулюють інформаційну взаємодію між Національним бюро та іншими правоохоронними та державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

- проведення аналізу, дослідження, систематизації та узагальнення інформації, яка надходить як інформування або отримується на запит від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, забезпечення її збереження та вжиття заходів щодо її нерозповсюдження;

- участь у розробці проєктів нормативно-правових та нормативно-розпорядчих актів з питань, що належать до компетенції Відділу, проєктів концепцій, політик, стандартів, керівництв, інструкцій, правил, методик стосовно інформаційно-аналітичної роботи у Національному бюро.

 

 1. Заступник начальника відділу Оперативно-технічного управління (код ОТУ/19-Р/15.05.2023) 

https://nabu.gov.ua/site/assets/files/46125/19-r.docx

Зміст виконуваної за посадою роботи:

- організація  та проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій;

- безпосередня участь в проведені складних  оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій;

- ведення документації відділу стосовно організації заходів та звітування про їх результати;

- участь в проведенні заходів із планування та  контролю виконання завдань підлеглими, організація функціонування роботи відділу; 

- забезпечення дотримання вимог та положень законів України, інших відповідних нормативно-правових актів, під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових ) дій;

- здійснення навчання за напрямком діяльності;

- в межах компетенції взаємодія з іншими підрозділами Національного бюро для вирішення службових завдань.

 

 1. Старший оперативний працівник Оперативно-технічного управління (код ОТУ/20-Р/15.05.2023)

https://nabu.gov.ua/site/assets/files/46127/20-r.docx

Зміст виконуваної за посадою роботи:

- обробка інформації при проведенні оперативно-технічних заходів зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із застосуванням апаратно-програмних засобів та програмно-технічних комплексів;

- забезпечення впровадження, модернізації та експлуатації апаратно-програмних засобів та програмно-технічних комплексів підрозділу.

- створення сценаріїв автоматичної обробки потоків даних та оптимізації використання задіяних для цього матеріально-технічних ресурсів;

- підбір IT-продуктів, їх розробка та закупівля, а також впровадження для потреб підрозділу;

- надання пропозицій керівництву щодо удосконалення роботи підрозділу;

- в межах компетенції взаємодія з іншими підрозділами Національного бюро та виробниками апаратно-програмних засобів (програмно-технічних комплексів) при вирішенні службових завдань.

 

 1. Старший оперативний працівник Оперативно-технічного управління (код ОТУ/22-Р/15.05.2023)

https://nabu.gov.ua/site/assets/files/46131/22-r.docx;

Зміст виконуваної за посадою роботи:

- обробка інформації за результатами проведення оперативно-технічних заходів зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із застосуванням відповідних апаратно-програмних засобів та програмно-технічних комплексів;

- обробка інформації за результатами оперативно-технічних заходів з аудіо-відеоконтролю із застосуванням відповідних апаратно-програмних засобів та програмно-технічних комплексів;

- надання допомоги керівництву відділу в проведенні занять з професійної підготовки особового складу з метою підвищення теоретичних та практичних навичок, внесення пропозицій щодо їх змісту;

- в межах компетенції взаємодія з іншими підрозділами Національного бюро при вирішенні службових завдань.

 

 1. Старший оперативний працівник Оперативно-технічного управління (код ОТУ/18-Р/15.05.2023)

https://nabu.gov.ua/site/assets/files/46123/profill_18-r.docx

Зміст виконуваної за посадою роботи:

- безпосередньо готує, організовує та проводить оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії;

- дотримується вимог та положень законів України під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових ) дій;

- дотримується норм безпеки під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових ) дій;

- з метою підвищення методичних та практичних навичок у проведенні оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових ) дій здійснює навчання за напрямком діяльності;

- в межах компетенції взаємодіє з іншими підрозділами Національного бюро для вирішення службових завдань;

- вносить пропозиції керівництву щодо удосконалення роботи Оперативно-технічного управління.

 

 1. Старший оперативний працівник Оперативно-технічного управління (код ОТУ/21-Р/15.05.2023)

https://nabu.gov.ua/site/assets/files/46129/21-r.docx

Зміст виконуваної за посадою роботи:

- обробка інформації при проведенні оперативно-технічних заходів зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із застосуванням відповідних апаратно-програмних засобів та програмно-технічних комплексів;

- створення сценаріїв автоматичної обробки потоків даних та оптимізації використання задіяних для цього матеріально-технічних ресурсів;

- підбір IT-продуктів, їх розробка та закупівля, а також впровадження для потреб підрозділу;

- надання пропозицій керівництву щодо удосконалення роботи підрозділу;

- в межах компетенції взаємодія з іншими підрозділами Національного  бюро при вирішенні службових завдань.

 

 1. Заступник начальника Відділу документообігу

https://nabu.gov.ua/site/assets/files/45901/profil_zast_nach_viddilu_dokumentoobigu.doc

Зміст виконуваної за посадою роботи:

- здійснює своєчасне приймання матеріалів кримінальних проваджень, реєстрацію та видачу їх у підрозділи;

- здійснює прийом, реєстрацію, підготовку проєктів резолюцій до вхідних та внутрішніх документів;

- здійснює систематизацію та зберігання вхідних судових документів;

- готує службові записки з питань діяльності Відділу та надає інформацію щодо проходження, документів;

- забезпечує своєчасне отримання, облік та опрацювання службової кореспонденції;

- забезпечує ведення електронних реєстраційно-довідкових баз даних;

- забезпечує належне зберігання службових документів, оформлення та передачу їх на архівне зберігання;

- забезпечує складання довідки про стан виконання документів, що перебувають на контролі керівництва Національного бюро;

- розробляє проєкти нормативно-правових актів, методичні рекомендації щодо удосконалення документообігу, організації роботи у Відділі, в тому числі програмного та матеріально-технічного забезпечення;  

- забезпечує супровід та виконання договору щодо надання поштових послуг;

- здійснює пошук документів, виготовлення та видачу необхідних копій документів (в т.ч. архівних копій).

 

 1. Завідувач сектору міжнародної співпраці Управління комунікацій та зовнішніх зв'язків

https://nabu.gov.ua/site/assets/files/45903/profil_zaviduvach_sektoru_mizhnarodnoyi_spivpratci.docx

Зміст виконуваної за посадою роботи:

- організація та контроль заходів спрямованих на проведення досліджень стану імплементації в Україні міжнародних зобов’язань в сфері боротьби з корупцією відповідно до компетенції Національного антикорупційного бюро України;

- підготовка пропозицій щодо заходів із забезпечення дотримання міжнародних зобов’язань відповідно до компетенції Національного антикорупційного бюро України;

- розробка та актуалізація нормативно-правової бази з метою дотримання міжнародних зобов’язань у сфері антикорупційної політики відповідно до компетенції Національного антикорупційного бюро України;

- експертно-аналітична підтримка реалізації міжнародних моніторингових механізмів, механізму огляду стану імплементації Конвенції ООН проти корупції відповідно до компетенції Національного антикорупційного бюро України;

- забезпечення в межах компетенції Національного антикорупційного бюро України взаємодії з уповноваженими представниками дипломатичних і консульських установ іноземних держав, УНЗ ООН, GRECO, МФО, ЄС, НАТО, ОЕСР;

- підготовка, опрацювання та узгодження проектів наказів, розпоряджень та доручень Директора, Першого заступника Директора, заступників Директора Національного бюро;

- оформлення внутрішніх документів та офіційних листів;

- відповідальне та якісне виконання завдань та функцій, покладених на Сектор.

- організація протокольних заходів.

 

 1. Завідувач сектору з продакшн відділу по роботі зі ЗМІ Управління комунікацій та зовнішніх зв'язків

https://nabu.gov.ua/site/assets/files/45905/profil_zaviduvach_sektoru_z_prodakshn.docx

Зміст виконуваної за посадою роботи:

-загальне керівництво і організація роботи структурного підрозділу;

-відео зйомка подій за участі керівництва Національного антикорупційного бюро;

- репортажі, відео-сюжети про поточну діяльність Національного антикорупційного бюро;

- відео зйомка дискусійних, освітніх подій відкритого офісу;

- ведення відео архіву Національного антикорупційного бюро;

- монтаж відео звітів про події;

- створення унікального відео контенту: навчальних відео роликів, відео релізів, тощо.

-надання відеоматеріалів співробітникам Управління зовнішніх комунікацій;

- за необхідності – фотозйомка подій та заходів

- адміністрування фото- і відео ресурсів (стрімів) НАБУ.

 

 1. Старший детектив Національного бюро відділу детективів по виявленню кримінальних корупційних правопорушень Управління аналітики та обробки інформації (3 посади)

https://nabu.gov.ua/site/assets/files/45870/20230510_podannia_starshii_detektiv_vdvkkp.docx

Зміст виконуваної за посадою роботи:

- здійснення заходів із збору інформації (даних), направлених на виявлення неправомірної вигоди та незаконного збагачення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кримінальні корупційні правопорушення яких віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України, отримання доказів наявності події та складу кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження осіб, що вчинили правопорушення, та кримінальних активів;

- забезпечення обробки та аналізу інформації (даних) на предмет виявлення ознак неправомірної вигоди та незаконного збагачення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кримінальні корупційні правопорушення яких віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України, формування інформаційних та довідкових аналітичних матеріалів, необхідних для проведення оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів, досудового розслідування по кримінальному провадженню;

- розроблення рекомендацій щодо планування оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів по оперативно-розшуковій справі, досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також окремих слідчих чи (розшукових) дій, надання консультативної підтримки детективам Національного антикорупційного бюро України в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню;

- розробка, впровадження та використання способів, методів, інструментів збору, обробки та аналізу інформації про кримінальні корупційні правопорушення;

- розробка пропозицій щодо впровадження та використання аналітичних систем, систем рапортування;

- внесення на розгляд керівництва Відділу пропозицій щодо вдосконалення роботи Відділу;

- виконання інших службових доручень.

 

 1. Головний спеціаліст відділу розвитку та супроводу ІТ-інфраструктури Управління інформаційних технологій (додатковий період прийому документів)

https://nabu.gov.ua/site/assets/files/44900/dodatok_profil_bd_infrastruktura_1.docx

Зміст виконуваної за посадою роботи:

- розгортає, налаштовує та конфігурує бази даних та кластери баз даних;

- підтримує безперебійну роботу баз даних;

- забезпечує оптимізацію продуктивності баз даних, знаходження та усунення причин помилок та/або збоїв у роботі баз даних, встановлення оновлень;

- забезпечує моніторинг роботи баз даних;

- забезпечує резервування та відновлення баз даних;

- здійснює управління та контроль за процесами резервного копіювання та відновлення серверного обладнання, налаштувань систем зберігання, розробку та підтримку в актуальному стані DRP (Disaster Recovery Plan);

- забезпечує адміністрування систем та мереж зберігання даних SAN (Storage Area Network);

- здійснює підтримку систем віртуалізації серверної ІТ-інфраструктури;

- здійснює заходи із розробки та супроводу проектної документації ІТ-інфраструктури баз даних та систем збереження;

- взаємодіє з виробниками та постачальниками апаратного/програмного забезпечення;

- здійснює реалізацію параметрів захисту баз даних та систем збереження у відповідності до наявних політик безпеки Національного бюро;

- забезпечує виконання вимог пожежної безпеки у центрах обробки даних Національного бюро;

- вносить на розгляд керівництва Відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу;

- виконує інші повноваження Національного бюро, накази та розпорядження Директора Національного бюро з питань, що стосуються інформаційних технологій.

 

З інформацією щодо термінів прийому документів для участі у відкритому конкурсі на зайняття вакантних посад у Національному бюро рекомендуємо ознайомитися та на офіційному вебсайті Національного бюро (https://nabu.gov.ua/vakansii).