СТЕЙКХОЛДЕРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

28 вересня 2022 року о 9.30, професором кафедри міжнародного права Легкою О.В. разом із адвокатом Адвокатського об’єднання «Адвокатська компанія «Захист», кандидатом юридичних наук Давидовою Наталією в системі Zoom було проведено лекційне заняття для студентів групи МП-21-1 із навчальної дисципліни «Адміністративне право та адміністративне судочинство» на тему «Адміністративна відповідальність». 

Під час лекційного заняття Наталія Давидова освітила як теоретичні, так і практичні питання адміністративної відповідальності, охарактеризувала сучасну судову практику в галузі адміністративного права, відповіла на запитання студентів. З метою візуалізації лекційного матеріалу використовувалась презентація на тему «Адміністративна відповідальність».

 

Кафедра міжнародного права Університету митної справи та фінансів висловлює вдячність Наталії Давидовій і сподівається на розвиток подальшої плідної співпраці!