Навчальний відділ

Начальник відділу

Лебідь Людмила Володимирівна  (056) 756-05-87

Заступник начальника відділу: Полешко Ольга Володимирівна

Положення про Навчальний відділ

Метою діяльності навчального відділу є організація та координація навчальної роботи, з метою забезпечення ефективного функціонування Університету та високої якості освітнього процесу.

Основні завдання:

 • Аналіз та узагальнення вітчизняного, світового досвіду вищої освіти і розробка рекомендацій з вдосконалення організації освітнього процесу.
 • Планування та організація навчальної роботи в Університеті.
 • Розробка проектів нормативних, інструктивних та методичних документів Університету з питань організації питань організації освітнього процесу.
 • Перевірка та узгодження  навчальних та робочих навчальних планів за спеціальностями.
 • Розробка та узгодження графіків навчального процесу для здобувачів вищої освіти за формами  навчання.
 • Складання розкладу навчальних занять, заліково-екзаменаційних сесій, підсумкової атестації, графіків проведення практики здобувачів вищої освіти та контроль за їх проведенням.
 • Підготовка проектів наказів з питань організації практики та узагальнення результатів її проведення.
 • Контроль раціонального використання аудиторного фонду в освітньому процесі.
 • Контроль дотримання  регламенту навчальної роботи  науково-педагогічним складом кафедр.
 • Облік i контроль роботи науково-педагогічних працівників з погодинною оплатою праці.
 • Організація роботи щодо замовлення та виготовлення документів про вищу освіту для випускників Університету.
 • Підтримання в актуальному стані інформації з освітньої діяльності в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (СДЕБО).
 • Підготовка поточної i річної звітності щодо pyxy контингенту студентів Університету.
 • Методичне супроводження, ведення обліку та систематизації документів з питань організації навчальної роботи в Університеті.
 • Підготовка матеріалів до засідань ректорату, вченої ради та науково-методичної ради з питань навчальної роботи.

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Володимира Вернадського, 2/4, навчальний корпус № 1, кім. № 220