Завідувач кафедри

Білозубенко Володимир Станіславович

Доктор економічних наук, професор

 

Викладає дисципліни економічного та управлінського спрямування. Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 15 років. Має досвід практичної діяльності у галузі міжнародних відносин понад 5 років. Автор понад 120 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі 14 навчальних посібників, одноосібної монографії, 7 монографій у співавторстві, ряду статей у фахових наукових виданнях України та зарубіжних виданнях тощо. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Виступав членом постійно діючих та разових спеціалізованих вчених рад. Виступав виконавцем науково-дослідних робіт. Виступає членом редакційних колегій трьох наукових фахових журналів. Здійснює наукове консультування підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних відносин. Член професійних та громадських об’єднань у галузі міжнародних відносин.

Image

Кафедра є випусковою. Готує фахівців за освітньо-професійною програмою «Країнознавство» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

На випусковій кафедрі міжнародних економічних відносин та регіональних студій працюють доктори та кандидати наук, а також представники від роботодавців.

Перелік замовників та стейкголдерів освітнього процесу:
  • державні структури, відомства, установи та їх підрозділи, які здійснюють міжнародну співпрацю;
  • посольства або консульство (їх структурні підрозділи);
  • міжнародні компанії та організації, вітчизняні підприємства;
  • фінансово-кредитні установи (банківські та небанківські);
  • засоби масової інформації, рекламні агенції, піар-відділи, піар-агенції;
  • громадські організації;
  • інші структури, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних відносин тощо.

 

Сторінка кафедри у мережі Facebook 

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. № 306, 308; 317а

тел. (056) 756-05-60, (096) 291-70-77

E-mail: kafedra.mevrs@gmail.com, kaf_mev@ukr.net

Новини кафедри