Лесюк Ольга Василівна

Старший викладач – к. н. соц. ком. Лесюк Ольга Василівна

У 1996 році закінчила Харківський державний інститут  культури,  спеціальність «Бібліотекознавство і бібліографія», кваліфікація – «бібліотекар-бібліограф».


У 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 Тема дисертації: «Бібліотечно-інформаційний сегмент комунікаційного середовища митної справи України: стратегія формування».

Викладає дисципліни: «Видавнича справа та редагування», «Масова комунікація та інформація», «Сучасна українська та зарубіжна публіцистика»

 

Сфера наукових інтересів: соціальні комунікації, зв’язки з громадськістю, видавнича справа та редагування, історія українського екслібриса.

 

Профіль у Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=en-US&user=l7ZN6VwAAAAJ

Профіль в ORCID (https://orcid.org/0000-0003-1706-5401)  

Електронна пошта: : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Кодацька Н.О., Ятчук О.М., Лесюк О.В. Використання досліджень громадської думки в журналістській діяльності. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2019. № 4. С. 73 – 78.

Lesiuk O. V. Latest media: trends and challenges of the present.  Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01 (21). Available at:                                                          https://sp-sciences.io.ua/s2645313/lesiuk_olga_2019_._latest_media_trends_and_challenges_of_the_present._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_21_ (accessed 29 March 2019).

Лесюк О.В. Електронні та нонелектронні історико-біографічні ресурси українського   бібліографознавства / О.В. Лесюк, Л.В. Глазунова // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації. Харків:  ХДАК,  2018. № 52. С. 112 –120.

Лесюк О. В., Дворецька А. О. Мобільні технології і сучасні інформаційні послуги у бібліотеках ВНЗ України. Вісник Книжкової палати. 2017. №12. С.43-48

Ятчук О. М., Лесюк О. В.  Модель on-line як комунікаційна технологія телебачення. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 2017. № 12. С. 101 – 106.

Монографії

Ятчук О. М., Лесюк О. В. Інтерактивне телебачення та перспективи його розвитку [Фінансовий сектор, аграрна галузь та сфера послуг] // Сучасні процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика : монографія / за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. Дніпро: Журфонд, 2019. С. 535–546.

Лесюк О.В.  Інформаційне забезпечення науки у вищих навчальних закладах в єдиному освітянському просторі України [розділ: Інтелектуальні технології бібілотечно-інформаційної сфери] // Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії: монографія / за ред. В. О. Ільганаєвої,
Т. О. Колесникової [Н. Г. Грабар,  В.О. Ільганаєва,  Л. В. Кислюк, О. М. Кобєлєв,
Т. О. Колесникова, О. В. Лесюк, А. В. Мямліна,  О. Н. Нефедова, В. В. Побіженко, Н.Л. Ржевцева,  А. М. Шелестова]; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад.
В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2016. С. 94 – 106

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

Лесюк О.В. Видавнича справа та редагування: конспект лекцій для бакалаврів [електронний ресурс]. Режим доступу : http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4075

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

Лесюк О.В. Роль бібліотеки у процесі цифровізації освіти та формуванні цифрових компетенцій користувачів // University library at a new stage of social communications development: Тези V Міжнародної науково-практичної конференції., НТБ ДНУЗТ, 8–9 жовтня 2020 р. Дніпро, 2020. Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/12226/1/Lesiuk.pdf

 

Участь у професійних об’єднаннях.

Член Національної спілки журналістів України.