Начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності

Яна Іванівна Петрова

Image
Відділ забезпечення якості освітньої діяльності – структурний підрозділ Університету митної справи та фінансів.

Мета діяльності відділу:
Сприяння реалізації стратегічних цілей Університету щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу та якості освітніх послуг, безперервний моніторинг якості освітньої діяльності в закладі, розробка звітів і рекомендацій щодо покращення якості освіти.

Основні завдання:
  • Проведення щорічних моніторингових досліджень (опитувань, анкетувань, фокус-груп тощо) стейкхолдерів Університету з питань якості освітнього процесу та регулярне оприлюднення їх результатів;
  • Організація роботи ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях здобувачів вищої освіти;
  • Сприяння підвищенню професійної майстерності професорсько-викладацького складу ЗВО, планування  та оцінка ефективності планів підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Університету та;
  • Оцінювання рівня публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
  • Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
  • Сприяння акредитації освітніх програм Університету;
  • Розробка запобіжних заходів щодо внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету.

Співробітники:
Яна Іванівна Петрова – начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності
Владлена Володимирівна Михайловська – старший методист відділу

Тел.: +38 067 884 83 41
qualitydeptucf@gmail.com

Положення про відділ
План підвищення кваліфікації
Презентація відділу
Звіт щодо підвищення кваліфікації
Рейтингове оцінювання НПП
Опитування

Відповідно до “Положення про відділ забезпечення якості освітньої діяльності Університету митної справи та фінансів” і “Положення про опитування здобувачів вищої освіти Університету митної справи та фінансів”, анкетування студентів щодо якості освітнього процесу проводиться двічі на рік для покращення якості освітньої діяльності за відповідними освітніми програмами.


У 1-му семестрі 2020-2021 н. р.  було проведено анонімне опитування здобувачів щодо якості освітніх програм та освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями:

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного ступеня “Бакалавр”:

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного ступеня “Магістр”:


Випускники

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного ступеня “Доктор філософії”

У 1-му семестрі 2020-2021 н. р.  було проведено анонімне опитування здобувачів вищої освіти “Викладач очима студентів”. Із результатами можна ознайомитися за
посилання


У 2-му семестрі 2020-2021 н. р.  було проведено анонімні опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями:

 Здобувачі 1 (бакалаврського) рівня вищої освіти:


У 2-му семестрі 2020-2021 н. р.  було проведено анонімне опитування науково-педагогічних працівників УМСФ щодо якості ОП та освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями

На початку 2021-2022 н.р. проводяться опитування, з попередніми результатами яких можна ознайомитися за
посиланнями:Наші партнери

Новини