Завідувач кафедри

Перепьолкін Сергій Михайлович

Доктор юридичних наук, доцент

Image

Кафедра є випусковою за спеціальністю 293 «Міжнародне право» освітнього рівня «бакалавр» галузь знань 29 «Міжнародні відносини».

На кафедрі працюють 6 співробітників, з яких 2 – доктори наук та 4 кандидата наук. Всі викладачі кафедри відповідають ліцензійним вимогам

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр».

Контакти: м. Дніпро, вул. узвіз Крутогірний, 8, н.к. №3, каб. № 301, 302; тел. 067 180 4948, (271)

Освітня діяльність
  • Силабуси
  • Результати опитування стейкхолдерів
  • Програми практик
  • Програма Державного кваліфікаційного іспиту
  • Освітньо-професійні програми
  • Навчальні плани ОПП Міжнародне право
  • Методичні рекоментації до написання дипломної роботи
  • Методичні рекомендації до написання курсових робіт
  • Каталог вибіркових дисциплін

Новини кафедри