Відділ дистанційного навчання

Дистанційне навчання – престижно, сучасно, іноваційно!

   1Дистанційна форма навчання давно поширена в світі і зарекомендувала себе як прогресивна педагогічна технологія XXI століття. Сьогодні неможливо стати справжнім фахівцем без оволодіння новітніми комп'ютерними технологіями і навичками роботи в мережі Іntегnеt. Дистанційна форма навчання об'єднує в учбовому процесі традиційні педагогічні і нові телекомунікаційні технології, вона є технологією, в якій в освітньому процесі використовуються кращі традиційні та інноваційні засоби; форми навчання, що базуються на комп’ютерних та телекомунікаційних технологіях.

В основу організації навчального процесу при дистанційному навчанні покладено цілеспрямовану та контрольовану роботу між викладачем і відділом дистанційного навчання Університету митної справи та фінансів та інтенсивну самостійну роботу студентів.

Університет митної справи та фінансів пропонує дистанційне навчання студентам Центру заочногонавчання за напрямами “Фінанси і кредит” та «Економіка підприємства» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»,«спеціаліст», «магістр»),слухачам Центруфінансової освіти за напрямом «Фінанси і кредит», абітурієнтам Центру довузівської підготовки по підготовчим курсамистанційні курси спрямовані на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання знань):
• математика; • українська мова.

Необмеженість у часі і просторі!

2

Дистанційне навчання в силу своєї специфіки має багато переваг порівняно з традиційними формами навчання.

Переваги дистанційного навчання:     

3

Для кого перш за все оптимальна дистанційна освіта:

Дистанційне навчання передбачає використання ПК та мережі Інтернет.

Додатковими вимогами до студентів та слухачів, які навчаються за дистанційною формою є наявність постійного доступу до Інтернет та веб-ресурсів, які забезпечують участь у навчальному процесі в асинхронному режимах;вміння користуватись сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями на рівні, що забезпечує ефективність навчання за дистанційною формою.

Учбовий процес – нові можливості!

4

Учбовий процес по дистанційній формі у загальних рисах виглядає таким чином:

1. Студент отримує всі учбові матеріали і контрольні роботи через платформу дистанційного навчання за допомогою мережі Internet Explorer. При цьому кожен студент має індивідуальний логін і пароль для доступу в систему дистанційного навчання.
2. В зручний для себе час студент вивчає отримані матеріали, виконує індивідуальні і контрольні завдання самостійно (при цьому студент має можливість консультуватися з викладачем щодо виконання робіт за допомогою мережі Інтернет, електронної пошти або, якщо потрібно, при особистій зустрічі ).Потім надсилає виконані роботи викладачеві і після їх перевірки отримує оцінку на своїй сторінці платформи дистанційного навчання через мережу Internet.
3. Виконання індивідуальних завдань у дистанційному навчанні передбачає самостійне виконання курсових робіт при консультуванні з керівниками робіт через платформу дистанційного навчання або очно. Курсові роботи оформлюються студентами в електронному вигляді та на паперовому носії, надсилаються до навчального закладу поштою або подаються особисто, а електронний варіант – через платформу дистанційного навчання, і розглядаються у встановленому порядку.

Керівник відділу дистанційного навчання: 

Булатова Світлана Миколаївна
(056) 726-94-55
ел. пошта : dn.umsf@gmail.com
 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Аржанова, 12, гуртожиток, 6 поверх.

Перейти до системи дистанційного навчання можливо завдяки Internet Explorer або Mozilla за посиланням http://edusrv.dp.ua/do.