Юридична клініка є структурним підрозділом Університету митної справи та фінансів (Далі УМСФ) і створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів ІІ-V курсів юридичного факультету.

У своїй діяльності юридична клініка керується законодавством України, наказом МОН «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України» від 03.08.2006р. наказом УМСФ «Про затвердження Положення про юридичну клініку Університету митної справи та фінансів».


Метою юридичної клініки є:

  • Підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичного факультету УМСФ
  • Забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги
  • Формування правової культури громадян
  • Підготовка та навчання курсантів та студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності
  • Розширення співробітництва Університету із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями
  • Впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки курсантів та студентів у сфері юридичних послуг

Юридична клініка у межах своєї компетенції надає громадянам наступні послуги:

  • Надання усних та письмових консультацій
  • Складання процесуальних документів

Керівництво юридичною клінікою здійснює доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та оперативно-розшукової діяльності, кандидат юридичних наук, адвокат Давлатов Шавкат Бобоєвич.

До складу юридичної клініки входить 20 студентів: 12 консультантів та 8 слухачів. Студенти 2-4 курсів, що виявили бажання прийняти участь у роботі юридичної клініки, зараховуються до складу слухачів. Консультантами є студенти 4-5 курсів, що пройшли попередній конкурсний відбір або перебували у якості слухачів не менше 1 року та внаслідок цього отримали право надавати усні консультації громадянам.

За 2014-2015 роки за безоплатною правовою допомогою звернулося 318 громадянина, близько 25 з яких є уасниками АТО. Загалом було надано 360 консультацій. При цьому було складено та видано громадянам понад 300 документів. Переважну кількість справ, що знаходяться у провадженні юридичної клініки Університету митної справи та фінансів складають цивільні справи (близько 40%), житлові та сімейні (близько 30%), трудові (близько 20%). Значно меншу частину складають кримінальні та адміністративні провадження. Останнім часом збільшується кількість звернень від громадян і зони АТО.

Юридична клініка підтримує стійкі зовнішні зв’язки із наступними організаціями та державними органами:

Крім того, теоретичні та практичні знання, набуті студентами під час діяльності в юридичній клініці, дозволяють успішно приймати участь в інших заходах, прямо не пов’язаних із роботою клініки.

Серед останніх досягнень

Режим роботи: з 900 до 1700
Перерва: з 1200 до 1300
Прийом громадян: з 1400 до 1700
Вихідні: субота та неділя
Тел.:(0562)46-95-52