Спеціальність «Економіка»

Економіка

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, адміністративно-господарської та інформаційно-аналітичної функції. Фахівець з економіки за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька.

 

Основні ДИСЦИПЛІНИ фахової підготовки:

 

Спеціалізації бакалаврату:
Бізнес-аналітика
HR-інжиніринг

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ:

 

Випускники можуть обіймати ПОСАДИ (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)):

 

 

МІСЦЯ працевлаштування:

 

Посади у сфері управління персоналом у промисловій, банківській, фінансовій сферах; в економічних відділах підприємств (відділ праці і заробітної платні; відділ організації і нормування праці; відділ кадрів; відділ охорони праці і техніки безпеки; планово-економічний відділ, відділ економічної безпеки тощо); у соціологічних і психологічних службах підприємств, організацій, установ; у профспілкових організаціях; у центрах зайнятості і кадрових агентствах; структурах державної адміністрації (управління соціальним захистом; фіскальна служба; пенсійний фонд; соціальна служба у справах молоді тощо); у навчальних закладах всіх рівнів акредитації; науково-дослідницьких інститутах.

 

Наші контакти:

 

Кафедра економіки та соціально-трудових відносин

м. Дніпро, вул. Аржанова, 12

каб. № 302, 303

тел. 726-94-26.

в.о. завідувач кафедри – к.е.н., доцент Бикова Адель Леонідівна

Важливо!

Предмети ЗНО для вступу:

Бюджетно-контрактна форма навчання:

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Іноземна мова або географія

Виключно контрактна форма навчання:

  • Українська мова та література
  • Історія України
  • Іноземна мова або географія

Можливий вступ на рівень (ліцензійний обсяг):

  • бакалавра (50 осіб)
  • магістра (50 осіб)

Вартість навчання 2019-2020 н.р.