Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою поліпшення якості підготовки фахівців на засадах взаємодії науки та освіти, розширення форми співпраці з науковими установами Національної та галузевих академій наук, науковими установами інших міністерств. При організації та проведенні наукової діяльності кафедра керується Конституцією України,Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Положенням «Про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у процесі здійснення такої діяльності.

Науковадіяльністькафедри проводиться відповідно до щорічнихпланівроботи за такими основниминапрямками:

- формування тематики та проведенняфундаментальних і прикладнихдосліджень, науковихрозробок;

- підготовканауково-педагогічних і науковихкадріввищоїкваліфікації;

- студентськанаукова та інноваційнадіяльність;

- розвитокнаукових іміжнароднихзв'язків.

Кафедра виконує фундаментальні і прикладні науково-дослідні роботи за власною ініціативою (виконуються викладачами кафедри в рамках другої половини робочого дня), на замовлення установ та організацій, а також за міжнародними та вітчизняними грантами.

На замовлення Головного управління освіти і науки Дніпропетровської ОДА викладачами кафедри за участю провідних фахівців фінансових та фіскальних органів, підготовлені та надруковані навчальні посібники за рубрикою «Вивчай та шануй закон»:

·        «Знання про податки – в кожну родину»,

·        «Оподаткування в Україні»,

·        «Оподаткування доходів фізичних осіб».

За завданням Міністерства фінансів України викладачі кафедри брали участь у написанні Науково-практичного коментаря до Бюджетного кодексу України(2010 р.), підручника і монографії:

- Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / Кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф.О. Ярошенко]. – К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 592 с.;

- Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах: Монографія / кол. авторів, ред. Ф. О. Ярошенка]. – К.: Зовнішня торгівля, УДУФМТ, 2010. – 440 c.;

- Управління державним бюджетом України: підруч. / кол. авторів [заг. ред. М.Я. Азарова]. - К.: Міністерство фінансів України, 2010.- 816 с.

- Соціально-економічні проблеми розвитку національної економіки України: моногр. / Корнієнко С.А., Табінський В.А, Дучінська Н.І., Корягіна Т.В. та ін. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 364 с.

- Корягіна Т.В. Державне регулювання розвитку корпоративного сектора в Україні: моногр. / Табінський В.А., Козелецький П.С. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 168 с.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних освітніх і науково-технічних програмах; щорічно подають наукові проекти на здобуття грантів регіонального і всеукраїнського значення. Так, к.е.н., доцент Тараненко В.Є. брала участь у щорічному обласному конкурсі проектів „Молоді вчені – Дніпропетровщини” (2007 р., 2009р.) і отримала грант на виконання досліджень «Удосконалення оподаткування суб’єктів малого бізнесу» (26 тис. грн.).

На кафедрі згідно з планом роботи проводяться систематичні наукові семінари, засідання круглого столу на яких розглядаються актуальні питання оподаткування, соціально-економічного розвитку держави та регіону, доповідаються результати наукових досліджень аспірантами і здобувачами тощо. Зокрема, 24.03. 2017 р. на замовлення Асоціації платників податків України кафедрою спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Департаментом фінансів Дніпропетровської ОДА, Головним управлінням Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області було проведено засідання круглого столу, присвячене обговоренню питань об’єднання податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Результати досліджень передаються до фінансових органів і підприємств, УкрІНТЕІ, друкуються в наукових журналах, монографіях, використовуються студентами та викладачами у навчальному процесі, при підготовці курсових, дипломних та магістерських дипломних робіт. За останні 5 років викладачами кафедри опубліковано більше 70 наукових публікацій у фахових виданнях, близько 120 тез доповідей на наукових конференціях різного рівня, 3 монографії, 4 підручника, 3 навчальних та навчально-методичних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.

За результатами НДР кафедри у 2015-2017 рр. підготовлено монографії Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку : моногр./ Т.Ю. Александрюк, Т.О. Дулік, Н.І. Захарова та ін.; За заг. ред. Баранник Л.Б. - Д.: ДДФА, 2015. – 256 с.; «Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів» / За ред. д.е.н., проф. Баранник Л.Б.

Наразі колектив кафедри працює над виконанням науково-дослідної роботи за темою «Механізм податкового регулювання соціальних процесів в Україні в умовах економічних перетворень».

 

Аспірантура

Активна наукова робота студентів разом з відмінним навчанням знаходить логічне продовження – в аспірантурі, де випускники кафедри продовжують навчання та працюють над кандидатськими дисертаціями.
 

На кафедрі працюють випускники нашого вищого навчального закладу кандидати наук доценти Корягіна Т.В., Тараненко В.Є.

Кафедрою проводиться значна робота з підготовки наукових кадрів. Над виконанням дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук працюють 2 аспіранти та 1 здобувач кафедри: Костенко О.А. за темою «Міжбюджетні відносини та їх вплив на фінансове забезпечення соціальних програм», Овчинніков А.В. за темою «Податковий механізм регулювання соціальних процесів в Україні», Хіміч К.І. за темою «Податкове регулювання фінансово-економічної безпеки держави».
 

У 2017 р. на кафедрі захищена кандидатська дисертація на здобуття ступеня к.е.н. аспіранткою кафедри Вознюк О.В. за темою: «Підвищення ефективності виконання соціальних видатків місцевих бюджетів України за умов економічної нестабільності».

На сьогоднішній день кафедра впроваджує і підтримує плани професійного розвитку викладачів і заохочує їх до участі в міжнародних спільних науково-дослідних проектах, в обмінах інноваційними освітянськими технологіями. Викладачі кафедри вивчають міжнародний досвід з формування змісту та організації навчання відповідно до концепції розвитку вищої освіти держави.

33224507 1776841182396034 8690464245797617664 n

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами

    You are here: Головна Наукова діяльність