Хіміч Катерина Іванівна

Старший викладач кафедри

У 2010 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Оподаткування».

Здобувач кафедри, працює над кандидатською дисертацією на тему «Податкове регулювання фінансово-економічної безпеки держави».

Працює у ВНЗ з 2010 року.

Сфера наукових інтересів: податкова система, адміністрування податків, податковий менеджмент, податкове регулювання фінансово-економічної безпеки.

Дисципліни, що викладає: «Податковий менеджмент», «Державні цільові фонди», «Податкова система».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar

Усього опубліковано понад 20 наукових та науково-методичних праць. З них: 1 монографія (у співавторстві), 3 наукових статті 5 робіт навчально-методичного характеру.

Основні наукові та навчально-методичні праці

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Коваль К.І. Досвід адміністрування податків у країнах з розвиненою економікою та можливості його адаптації в Україні / К.І. Коваль, Л.Г. Маркова // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2010. - № 2 (24). – С. 150-156.
 2. Коваль К.І. Досвід роботи фіскальних служб у країнах з розвиненою економікою та перспективи його впровадження в Україні / К.І. Коваль // Реформування податкової служби України відповідно до Європейських стандартів: збірник тез наукових робіт Науково-практичної конференції до 90-річчя навчального закладу . – м. Ірпінь: Національний університет держаної податкової служби України, 22 жовтня 2010 р.
 3. Хіміч К.І. Податок на нерухоме майно: зарубіжний досвід та його впровадження в Україні / К.І. Хіміч, Н.І. Захарова // Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів: збірник тез накових робіт Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 21-23 березня 2011 р.
 4. Хіміч К.І. Особливості адаптації нормативно-правової бази сфери оподаткування України до положень acquis communautaire / К.І. Хіміч // Науково-практичний круглий стіл «Застосування міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в Україні». – Ірпінь: Національний університет Державної податкової служби України, 25 листопада 2011 р.
 5. Хіміч К.І. Критерії оцінювання фіскальної ефективності місцевого оподаткування / К.І. Хіміч, В.Є. Тараненко, Н.І. Захарова // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2012. - № 2. – С. 162-170.
 6. Хіміч К.І. Ефективність місцевого оподаткування в Україні та шляхи її підвищення / К.І. Хіміч // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів:соціальні, економічні, фінансові проблеми: збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДДФА, 29 листопада 2013р.
 7. Хіміч К.І. Історичні аспекти становлення та розвитку системи місцевого оподаткування / К.І. Хіміч // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації: збірник тез наукових робіт Міжнароднї науково-практичної інтернет-конференції аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДДФА, 28 листопада 2014 р.
 8. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку: Монографія / Т.Ю. Александрюк, Т.О. Дулік, Н.І. Захарова та ін.; За заг. редакцією Л.Б. Баранник. - Дніпропетровськ: ДДФА, - 2015. – 256 с. (С. 160-189).
 9. Хіміч К.І. Податкова безпека як одна з основних складових фінансово-економічної безпеки держави / К.І. Хіміч // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 20 листопада 2015 р.
 10. Хіміч К.І. Окремі теоретичні аспекти податкового регулювання / К.І. Хіміч // Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни: збірник тез наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський, 1 червня 2016.
 11. Особливості становлення та розвитку єдиного внеску як гарантії соціального захисту громадян / К.І. Хіміч // Міжнародна науково-практична конференція: „Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях”. (Університет митної справи та фінансів. ННІ «Фінансова академія». – Дніпро, 19 травня 2017). – Дніпро, 2017.
 12. Податкові індикатори економічної свободи ведення бізнесу / К.І. Хіміч, Л.О. Алєксєєва, В.Р. Тристан // Міжнародна науково-практична конференція: „Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях”. (Університет митної справи та фінансів. ННІ «Фінансова академія». – Дніпро, 19травня2017). – Дніпро, 2017.
 13. Особливості функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні / К.І. Хіміч, О.В. Горідько, І.О. Цуркан // Міжнародна науково-практична конференція: „Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях”. (Університет митної справи та фінансів. ННІ «Фінансова академія». – Дніпро, 19травня2017). – Дніпро, 2017.