Періодичні видання

Історія торгівлі, податків та мита

obl1   

В Університеті видається періодичний збірник наукових праць «Історія торгівлі, податків та мита» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21948-11848ПР від 12.03.2016 р.), який внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «історичні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 р. № 1604, додаток 9) .
Присвоєно ISSN 2309-7205.

    Засновником збірника наукових праць «Історія торгівлі, податків та мита» є Університет митної справи та фінансів та Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

    Збірник виходить двічі на рік.

    Головний редактор – доктор історичних наук, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ченцов В. В.

 

  

 

 

Контакти редакції:

 

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

 

Архів видань

 Графік виходу фахових видань

 

Номер Останній термін подання статей Дата виходу
№ 1-2 (19-20), 2019 08.11.2019 10.01.2020

Правова позицiя

obl2   

 

В Університеті видається періодичний науковий фаховий журнал "Правова позиція" свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21947-11847ПР від 31.12.2015р.), який є правонаступником наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «юридичні науки» (наказ МОН України від 29.12.2014 № 1528 (зі змінами від 16.05.16 № 515). 

Присвоєно ISSN 2521-6473.

    Засновником наукового журналу «Правова позиція» є Університет митної справи та фінансів.

    Журнал виходить 4 рази на рік.

    Головний редактор – доктор юридичних наук, професор Приймаченко Д. В.

 

 

 

 

 

Контакти редакції:

 

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

 

Архів видань

 Графік виходу фахових видань

 

Номер Останній термін подання статей Дата виходу
№ 1 (22), 2019 08.02.2019 09.04.2019
№ 2 (23), 2019 10.05.2019 12.07.2019
№ 3 (24), 2019 09.08.2019 11.11.2019
№ 4 (25), 2019 22.11.2019 24.02.2020


Науковий погляд; економiка та управлiння

obl4    

В Університеті видається періодичний науковий фаховий журнал «Науковий погляд: економіка та управління» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21856-11756ПР від 21.12.2015 р.), який є правонаступником наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка» та збірника «Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки».
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «економічні науки» (наказ МОН України від 12.05.2015 № 528 (зі змінами від 16.05.16 № 515).
Присвоєно ISSN 2521-666Х.

    Засновником наукового журналу «Науковий погляд: економіка та управління» є Університет митної справи та фінансів (свідоцтво про видавничу діяльність серія ДК № 5022 від 14.12.2015 р.).

    Журнал виходить 4 рази на рік.

    Головний редактор – доктор економічних наук, професор Заруцька О. П.

 

 

 

 

 

Контакти редакції:

 • телефон – (073) 096-46-70
 • електронна адреса – editor@scientificview.umsf.in.ua

 

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

 

Архів видань

 
 Графік виходу фахових видань


Номер Останній термін подання статей Дата виходу
№ 1 (63), 2019 07.03.2019 26.04.2019
№ 2 (64), 2019 07.06.2019 31.07.2019
№ 3 (65), 2019 06.09.2019 08.11.2019
№ 4 (66), 2019 13.12.2019 14.02.2020

 

Публічне управління та митне адміністрування

obl3

    

В Університеті видається періодичний науковий фаховий збірник «Публічне управління та митне адміністрування» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21855-11755ПР від 21.12.2015 р.), який є правонаступником наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління». Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «державне управління» (наказ МОН України від 12.09.2011 № 659 (зі змінами від 11.07.16 № 820).

Присвоєно ISSN 2310-9653.

    Засновником наукового збірника «Публічне управління та митне адміністрування» є Університет митної справи та фінансів.

    Збірник виходить 4 рази на рік.

    Головний редактор – доктор наук з державного управління, професор Івашова Л. М.

 

 

 

 

 

Контакти редакції:

 • телефон – (099) 729-63-79
 • електронна адреса – editor@customs-admin.umsf.in.ua

 

 

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

 

Архів видань

 Графік виходу фахових видань

Номер Останній термін подання статей Дата виходу
№ 1 (20), 2019 22.02.2019 23.04.2019
№ 2 (21), 2019 03.05.2019 05.07.2019
№ 3 (22), 2019 06.09.2019 08.11.2019
№ 4 (23), 2019 01.11.2019 10.01.2020

Системи та технологii

b15d7fa17bf6a078b136468a365359a8В Університеті видається періодичний науковий фаховий журнал «Системи та технології»  (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21857-11757ПР від 21.12.2015 р.), який є правонаступником наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Технічні науки». Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «технічні науки» (Постанова президії ВАК України від 04.04.2018 р. № 326).

Засновником наукового журналу «Системи та технології» є Університет митної справи та фінансів (свідоцтво про видавничу діяльність серія ДК № 5022 від 14.12.2015 р.).

Журнал виходить двічі на рік.
Головний редактор – кандидат технічних наук, доцент Іванченко О.В.


 

 

 

Контакти редакції:

 • телефон – (056) 756-05-05
 • електронна адреса – redactor.umsf@gmail.com

 

Вартість журналу

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

 

Архів видань

 Графік виходу фахових видань

Номер Останній термін подання статей Дата виходу
№ 1, 2019 31.03.2019 31.05.2019
№ 2, 2019 30.12.2019 26.12.2019

Customs Scientific Journal «CUSTOMS»

customsscientifijournal    В Університеті за дорученням Регіонального Офісу з інституційного розвитку та Регіональних учбових центрів Європейського регіону Всесвітньої митної організації видається періодичний науковий збірник «Customs Scientific Journal «CUSTOMS» («Митний науковий журнал «Митниця») (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21950-11850ПР від 31.12.2015 р.). Присвоєно ISSN 2518-1599 (Online), ISSN 2308-6971 (Print). У науковому збірнику публікуються матеріали, присвячені проблемам професійної освіти в галузі митної справи, імплементації стандартів ВМО, взаємодії митних адміністрацій та бізнесу.

        Журнал індексується в INDEX COPERNICUS

  Засновником наукового збірника «Customs Scientific Journal «CUSTOMS» є Університет митної справи та фінансів (свідоцтво про видавничу діяльність серія ДК № 5022 від 14.12.2015 р.).

    Збірник виходить двічі на рік.

    Головний редактор – доктор педагогічних наук, професор Павленко О. О.

    Познайомитися з усіма номерами журналу можна на сайті: ccjournals.eu


 

Контакти редакції:

 • телефон – (056) 756-05-05
 • електронна адреса – Customs.Scientific.Journal@gmail.com

 

Архів видань

 

 

 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Наукова діяльність Періодичні видання Університету